Klubben ønsker flere med i styre og komiteer.

Det nærmere seg årsmøte og styre trenger kandidater til styreverv, her er det damene vi veldig gjerne skulle hatt med flere av, som med alle verv i klubben er ikke tanken at dette skal ta alle ledige timer men kanskje 2-3 timer i måneden. Meld interesse til valgkomiteen.

Vi trenger også folk i Sportslig utvalg og i rennkomité, dette er oppgaver som alle kan gjøre uten at man har noen forehåndskjennskap til det. Sportslig utvalg fungerer som bindeledet mellom treningsgruppene og styret og er med på å styre fremtiden i klubben, med tanke på sportslig satsing og hva vi legger vekt på gjennom sesongen samt planlegge kommende sesonger sammen med trenere.

Rennkomiteen trenger noen flere som kan lære seg å bruke utstyret vi jobber med under renn og som kan være med å arrangere renn, dette er heller ikke oppgaver som låser mange timene annet enn de dager det er renn, vi håper og kunne ha 6-8 renn per år noen på vinter og noen på bar mark.

Ellers er vi veldig interessert i å knyte til oss dere som føler dere kan bidra i klubben med alle slags oppgaver.

Kontakt: post@skedsmoskiklubb.no

Posted by Geir Laget