Årsmøtet i klubben blir 21/3 kl 18.30 i Sambrukssalen, Tæruddalen skole.

Dokumenter og saker kommer.

Er det saker som ønskes tatt på årsmøte, sendes dette til post@skedsmoskiklubb.no senest 12/3

Det skal velges styre og valgkomite, samt revisorer. Kandidater til dette sendes valgkomite@skedsmoskiklubb.no

Dokumenter, printes ut og medtas årsmøte.

Saksliste årsmøte 2017

Årsmelding 2017 SSK_enk

Regnskap SSK 2017_korrigert_21.3.2017

Sak 10

Budsjett 2018

Organisasjonsplan

Handlingsplan skiklubben 2018

Posted by Geir Laget