Årsmøte i klubben Onsdag 20/3-19 sambrukssalen Tæruddalen skole
Saker som ønskes tatt opp på Årsmøte må være levert innen 1/3-2019, per e-post post@skedsmoskiklubb.no, per brev Skedsmo skiklubb postboks 179, 2021 Skedsmokorset merket årsmøte.
Det skal velges styremedlemmer, valgkomite samt revisorer, intresse meldes, post@skedsmoskiklubb.no

Posted by Geir Laget