Årsmøte i klubben Onsdag 20/3-19 sambrukssalen Tæruddalen skoleSaker som ønskes tatt opp på Årsmøte må være levert innen 1/3-2019, per e-post post@skedsmoskiklubb.no, per brev Skedsmo skiklubb postboks 179, 2021 Skedsmokorset merket årsmøte.Det skal velges styremedlemmer, valgkomite samt revisorer, intresse meldes, post@skedsmoskiklubb.no


Årsmøtet i klubben blir 21/3 kl 18.30 i Sambrukssalen, Tæruddalen skole. Dokumenter og saker kommer. Er det saker som ønskes tatt på årsmøte, sendes dette til post@skedsmoskiklubb.no senest 12/3 Det skal velges styre og valgkomite, samt revisorer. Kandidater til dette sendes valgkomite@skedsmoskiklubb.no Dokumenter, printes ut og medtas årsmøte. Saksliste årsmøte 2017 Årsmelding 2017 SSK_enk Regnskap…


Klubben ønsker flere med i styre og komiteer. Det nærmere seg årsmøte og styre trenger kandidater til styreverv, her er det damene vi veldig gjerne skulle hatt med flere av, som med alle verv i klubben er ikke tanken at dette skal ta alle ledige timer men kanskje 2-3 timer i måneden. Meld interesse til…