Årsmøte i klubben blir 21/3 kl 18.30 i Sambrukssalen Tæruddalen skole Dokumenter og saker kommer Er det saker som ønskes tatt på årsmøte sendes dette post@skedsmoskiklubb.no senest 12/3 Det skal velges styre, valgkomite samt revisorer. Kandinater til dette sendes valgkomite@skedsmoskiklubb.no


Klubben ønsker flere med i styre og komiteer. Det nærmere seg årsmøte og styre trenger kandidater til styreverv, her er det damene vi veldig gjerne skulle hatt med flere av, som med alle verv i klubben er ikke tanken at dette skal ta alle ledige timer men kanskje 2-3 timer i måneden. Meld interesse til…