Grunnlag Årsmøtet 2017

Følgene dokumenter legges til grunn for Årsmøtet SSK 2017.

1 SSK Sakliste og saksdokumenter 2017Saksliste årsmøte 2016
2 SSK Årsrapport 2016Årsmelding 2016
3 SSK Årsregnskap 2016 Det er feil i regnskap slik at dette er ikke klart
4 SSK Revisors beretning 2016 Det er feil i regnskapet så dette er ikke klart
5 SSK Innkomne forslag og saker 2017
6-1 SSK Lovnorm for Skedsmo Skiklubb 10.3 Lovnorm for Skedsmo Skiklubb 10.3
7 SSK Styrets forslag til medlemskontingent 2017                                                                                                                      7-1 SSK Styrets forslag til treningskontingent 2017Forslag nye treningskontigenter

8 SSK Budsjett 2017Budsjett 2017 ny 28.03.17 v.4

8-1 SSK Budsjett Klubbhus Budsjett Klubbhus
9 SSK Organisasjonsplan
10 Valgkomiteens innstilling 2017

Leder: Geir Laget (gjenvalg)
Nestleder: Kai Thomas Egeberg (gjenvalg)
Medlem: Eva Næss Karlsen
Medlem: Marit Trollnes Nordby
Medlem: Fredrik Staib (gjenvalg)
Varamedlem: Jørn Five

Revisor: Ingeborg Fjeldstad Eriksen
Revisor: Hans Petter Helsør

11 Styrets innstilling på neste års valgkomité 2017

Saksliste infomøte

Ekstra ordinært årsmøte 2017

Saksliste ekstra ordinært årsmøte

Regnskap SSK 2016

Budsjett SSK 2017 med disponering (1)

revisor beretning SSK 2016 (1)