Medlemskap

Skedsmo skiklubb benytter KlubbAdmin som medlemsregister og foretar fakturering gjennom dette. Vi ber alle våre medlemmer opprette en MinIdrett-bruker hvis de ikke allerede har det, slik at vi og dere kan håndtere og ha oversikt over medlemskapet på enklest mulig måte. Når epostadresse er registrert i vårt medlemsregister, skal du få varsel om betalingskrav på epost.

 

Medlemskap og innmelding

Medlemstype

Det finnes bare én medlemstype. Alle medlemmer i klubber tilknyttet Idrettsforbundet er registrert som ordinære enkeltmedlemmer.

Aktive utøvere

For å kunne delta på våre treningsgrupper er det et krav av du er medlem hos oss, og våre treningsgruppemedlemmer legges derfor automatisk inn som medlemmer.
Vi ber deg imidlertid også registrere en MinIdrett-bruker som medlemskapet ditt kan knyttes opp mot.

Andre klubbmedlemmer

Vi ønsker oss flere medlemmer. Du kan være aktivt medlem og delta i klubbens styrende organer hvis du ønsker det, eller du kan være et rent støttemedlem dersom du vil det. Er dere flere i en familie og husstand knyttes dere sammen og betaler en redusert medlemskontingent. Uansett hva din relasjon er til klubben vil vi foretrekke at du melder deg inn gjennom MinIdrett, fordi det forenkler administrasjonen, og gir deg mulighet til enkelt å administrere medlemskapet ditt.

Kontingent

Medlemskontingent

Et enkeltmedlem betaler kr 300 i årlig medlemskontingent.

Husstandskontingent/Familierelasjon

Er det flere medlemmer i en husstand knyttes disse sammen via familierelasjon og betaler kontingent på kr 500, uavhengig av antall medlemmer.

Ved utsending av familiekontingent fra KlubbAdmin går det en epost til hver av de som er registrert i familierelasjonen (hvis epostadresse er registrert i vårt medlemsregister). Kravet skal kun betales én gang og når en betaler kontingenten registreres alle i familierelasjonen med betalt kontingent. For kunne knyttes sammen via familierelasjon må medlemmene være i familie, med adresse i samme husstand.

Betaling

KlubbAdmin håndterer ikke selve betalingen, men benytter en tredjepartsløsning (Buypass). Ved betaling kommer derfor ikke Skedsmo Skiklubb opp som betalingsmottaker på våre medlemmers bankutskrifter.

Om plikter og rettigheter

Varighet

Medlemskapet gjelder til det sies opp, enten i MinIdrett eller skriftlig til medlem@skedsmoskiklubb.no.

Stemmerett og valgbarhet

Utdrag fra lov for Skedsmo Skiklubb (vedtatt på årsmøtet 10. mars 2016):

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. §3 (1).
Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.§16.