Medlemskontingent

Vi benytter KlubbAdmin som medlemsregister og fakturering gjennom dette. Vi ber alle våre medlemmer opprette en MinIdrett-bruker slik at vi og dere kan håndtere og ha oversikt over medlemsskapet på enklest mulig måte. Når epostadresse er registrert i vårt medlemsregister, skal du få varsel om betalingskrav på epost.

KlubbAdmin håndterer ikke penger og benytter en tredjepartsløsning og ved betaling kommer derfor ikke Skedsmo Skiklubb opp som betalingsmottaker på våre medlemmers bankutskrifter.

For å kunne delta på våre treningsgrupper er det et krav av du er medlem hos oss og våre treningsmedlemmer legges derfor automatisk inn som medlemmer. Vi ønsker oss flere medlemmer og hvis du ønsker å legge til mor eller far og søsken til de som er med på treningsgrupper sender du en mail til medlem@skedsmoskiklubb.no. For å registrere et medlem trenger vi navn, adresse og fødselsdato.

Alle medlemmer hos oss er enkeltmedlemmer. Er det flere medlemmer i en husstand knyttes disse sammen via familierelasjon og betaler familiekontingent på kr 500. Et enkeltmedlem betaler kr 300.

Ved utsending av familiekontingent fra KlubbAdmin går det en epost til hver av de som er registrert i familierelasjonen (hvis epostadresse er registrert i vårt medlemsregister). Kravet skal kun betales en gang og når en betaler kontingenten registreres alle i familierelasjonen med betalt kontingent. For kunne knyttes sammen via familierelasjon må det være familie med adresse i samme husstand.

Utdrag fra lov for Skedsmo Skiklubb (vedtatt på årsmøtet 10. mars 2016):

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. §3 (1).
Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.§16.