Skilisens

Skilisens

Alle i alderen 13-70 år må ha skilisens for å kunne være med på terminfestede skirenn (også turrenn), enten årslisens eller engangslisens.

Årslisens:Du må være medlem i et idrettslag tilsluttet Norges Skiforbund (eller Skiforeningen) for å kunne kjøpe årslisens på ski. Årslisens gir startberettigelse i alle konkurranser approbert av Norges Skiforbund i en sesong, og forsikrer deg under trening og konkurranser.

Medlemmer i et idrettslag tilknyttet Norges Skiforbund som ønsker årslisens, må enten

Nye utøvere registreres av klubben hvor de er medlem og får så tilsendt giroblankett. Løpere som løste lisens forrige sesong, får automatisk tilsendt giroblankett for årets sesong. Kvittering for betalt årslisens kan skrives ut fra www.minidrett.no.

Prisen på årslisensen avhenger av hvilken skigren du deltar i. Prisen er høyere for hopp/kombinert enn for langrenn.

Årslisensen gjelder fra 1.oktober til 30. september. Det vil si at du er forsikret også vår, sommer og høst etter skisesongen, under konkurranser og trening.

Mer informasjon om skilisensen finner du her.

Engangslisens:

Engangslisensen er for løpere som ikke har sesonglisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen av aktuelle arrangør, og gjelder kun under det aktuelle arrangement. Engangslisensen er priset likt for alle skigrener.

Forsikring av barn under 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i lagets regi, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring.

Mer informasjon om NIFs barneidrettsforsikring finner du her.