Om Skedsmo Skiklubb

Skedsmo Skiklubb ble stiftet 27.05.1975

Skiklubbens postadresse er

Skedsmo Skiklubb
Postboks 179
2021 SKEDSMOKORSET

Epostadressen er post@skedsmoskiklubb.no

Organisasjonsnummeret er 988 938 874

Bankkonto 1615.04.16616

Har du spørsmål om økonomi, faktura til klubben eller lignende, send en epost til kasserer@skedsmoskiklubb.no