Langrenn 9. klasse – senior Sportslig plan

5.3.6 Langrenn 9. klasse senior (Konkurrere i 15 og 16 årsklassen og eldre) (Hovedlandsrenn)

NB! Da klubben ikke har tilbud om egen Juniorgruppe, skal juniorutøvere som ønsker det få mulighet til individuell oppfølging av treningsplaner ift Utviklingstrappa i langrenn sine krav til utøvere på juniornivå. Utøvere som ønsker dette må delta på minst 2 ukentlige fellestreninger med gruppa Langrenn 9. klasse – senior fra høstferien til påske og på minst 1 ukentlig fellestrening med gruppa ellers i året.

Treningsmengde og sesong:

Helårstilbud. 2 treninger fra skolestart til høstferien. Deretter 3 treninger i uka fram til påske. Rolig periode i april. 2 treninger fram til skoleslutt. Stimulere/legge til rette for egentreninger slik at utøverne kommer opp i Utviklingstrappa i langrenn sitt anbefalte antall treningstimer pr uke.

Treningsinnhold/aktiviteter:

 Lær å konkurrere perioden – Lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser
 Perfeksjonert basisferdigheter på ski
 Kunne gå med tunge og lette gir innad i teknikkene
 Gå teknisk riktig i lav og høy fart
 Ha grunnleggende arbeidsoppgaver for god teknikk
 Perfeksjonert teknisk utførelse av elghufs, spretten skigang, skigang med og uten staver
 Kunnskap om ernæring og restitusjon
 Innføre systematiske tester
 Lære å forberede seg til skirenn
 Variasjon mellom situasjons- og oppgavestyrt læring og bruk av instruksjon og tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver.
Arbeide med oppgaver på egenhånd
 Bruke barmark med bevisst fokus
 Rulleskitrening er en sentral del av treningen
 Teknisk-taktisk trening
 Differensiere treningsøkter slik at både de beste og de mindre gode får utbytte. Differensieringen skal skje i treningsgruppa.
 Mest tradisjonelle økter, men beholde økter med lekpreg
 Utvikle tekniske arbeidsoppgaver
 Ha kjennskap til hva som kreves for å få utvikling i langrenn
 Bruk av treningsdagbok
 Intensitetsdelt trening (rolig, medium og hardt)
 Individuell veiledning og oppfølging av treningsplaner for utøvere som ønsker det. Utøvere som ønsker dette må delta på minst 2 ukentlige fellestreninger med gruppa fra høstferien til påske og på minst 1 ukentlig fellestrening med gruppa ellers i året.
 Lik fordeling mellom klassisk og skøyting
 Motivere til sommerkonkurranser
 Motivere til deltakelse på klubbrenn, kretsrenn og hovedlandsrenn
 Topping av lag

Se ellers utviklingstrappa i Langrenn